Projekty usługowe

WIĘKSZE ZWYKLE ZNACZY TRUDNIEJSZE

Budynki biurowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i produkcyjne stawiają szczególne wyzwania przed projektantem. Tu najczęściej dochodzi do konieczności powiązania różnorodnej, specjalistycznej funkcji z wymogami ochrony środowiska, zapewnieniem miejsc na dojazdy i parkingi przy jednoczesnej maksymalizacji powierzchni, która przynosi zysk Inwestorowi.
Nasze projekty starają się sprostać tym wymaganiom, zachowując jednocześnie swój indywidualny charakter.