Styczeń 12 2016 0Comment

Fantazyjne dachy

Fantazyjne i nietypowe dachy wymagają od architekta wyobraźni przestrzennej i doświadczenia w ocenie możliwości konstrukcyjnych i wykonawczych.
Niezbędna jest do tego także kreatywność konstruktora, a na koniec – wysokie kwalifikacje i doświadczenie wykonawców.
Przy dobrze narysowanej i opisanej konstrukcji nie jest problemem wykonanie więźby dachowej.
Kłopoty pojawić się mogą przy wykończeniach obróbką blacharską, wykonaniu rynny krytej deską okapową czy też układaniu samej dachówki.
Z tego powodu, aby nie narażać się na straty finansowe lub na niezadowolenie z efektów pracy, należy wybranego wykonawcę poprosić o pokazanie wcześniejszych prac. Nie ufając zapewnieniom słownym.
Wskazane jest także uzyskanie opinii od wcześniejszych inwestorów lub architekta.
Za oryginalność projektu i fachowość wykonania niestety trzeba zapłacić nieco więcej, niż normalnie, jednak w zamian otrzymujemy satysfakcję i poczucie indywidualności na wiele lat.

Dach zaprojektowany w pracowni Villanette dla budynku ARMANDO, oprócz nietypowej, płynnej formy okapów charakteryzuje się lukarnami i opływowych kształtach. Ich zarys został dopasowany do wielkości pomieszczeń poddasza i potrzeb doświetlenia.
Na takich lukarnach dachówka często jest tylko ozdobą, a szczelność pokrycia zapewnia kilka warstw papy.
Dla tego projektu najbardziej charakterystyczny jest jednak fragment dachu nad salonem, gdzie przeszklenie salonu unosi się ponad poziom antresoli i łączy z lukarną, stanowiąc oryginalnie ukształtowaną całość.
Górna część tego przeszklenia została uniesiona na tyle wysoko, aby osoby przebywające na antresoli mogły mieć kontakt wzrokowy z ogrodem i aby światło słoneczne docierało do górnej kondygnacji oraz schodów wewnętrznych.

Projekt AMADEO 2 także wyposażony jest w interesujący dach. Jego oryginalność polega na zastosowaniu rozległych, fantazyjnie ukształtowanych zadaszeń zewnętrznych tarasów.
Nadaje to budynkowi niepowtarzalną architekturę, tak jak w poprzednim przypadku wpisującą się w naturalne otoczenie przyrody.

Kompozycja płynnie kształtowanych okapów z podtrzymującymi je murkami i słupkami stanowi tutaj cechę charakterystyczną budynku.
Ciekawostką jest też ogromny świetlik wznoszący się łukowato nad kalenicą dachu. Umożliwia on docieranie promieni słońca do antresoli, na schody wewnętrzne i pośrednio do serca budynku – na pogranicze salonu i holu głównego, wydobywając rzeźbiarskie ich ukształtowanie..

villanette

Nazywam się Dagmara Obłuska. Od 1989 roku pracuję w zawodzie architekta. Zdobywałam praktykę zawodową w Dusseldorfie i Wiedniu. Od 2005 roku prowadzę autorską pracownię Villanette.