Nadbudowy w Villanette

Nadbudowy domu to zyskanie znacznie większej powierzchni użytkowej. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jest to zadanie trudniejsze, niż projektowanie od podstaw, bo trzeba umiejętnie połączyć stare z nowym, a przy tym nie naruszy c starej konstrukcji. Dlatego projekt nadbudowy domu wymaga dużej wiedzy oraz doświadczenia. Domy, które najczęściej są nadbudowywane, to bardzo popularne „kostki”, o rzucie prostokąta z kopertowym lub płaskim dachem, lub budynki o niskich poddaszach nieużytkowych. Nadbudowa starego domu wymaga dopełnienia wielu formalności.

Dokumentacja często jest bogatsza, niż przy projektowaniu domu od podstaw.  Konieczna jest zgoda od gminy na przebudowę, trzeba sporządzić projekt architektoniczno-budowlany i dołączyć do niego wymagane przez danego starostę – dokumenty. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę potrzebny będzie kierownik budowy, a często także inspektor nadzoru inwestorskiego.