Inwentaryzacje wykonywane przez Villanette

Inwentaryzacje budynku

czyli zobrazowanie jego stanu istniejącego, to w przypadku, gdy planowana jest

nadbudowa, rozbudowa, przebudowa domu – dokument wymagany przez Prawo

Budowlane.

Bez przedstawienia go w Urzędzie Gminy nie uzyska się zgody na wykonywanie prac.

Wstępna ekspertyza budowlana także jest konieczna. Wykonuje ją uprawniony

konstruktor lub rzeczoznawca budowlany.

Wiemy wówczas, co należy należy zachować bez ingerencji, a co można zmienić lub

wyremontować.

Nadbudowa piętra to nie jest bowiem jedynie dobudowanie poddasza i zmiana

konstrukcji dachu. Ważna jest wówczas ocena wytrzymałości wszystkich elementów

konstrukcji, bo zmieniamy ciążar i rozkład sił. Dotyczy to stropów, słupów,

podciągów, ścian nośnych i fundamentów, a nawet nosności gruntu.

Często nadbudowa domu wiąże się z tym, ze wykonywany jest dodatkowo projekt

elewacji budynku. Wtedy można rozważyć także projekt docieplenia budynku.

Gdy następuje podniesienie domu o kolejne kondygnacje, konieczna jest dobudowa

schodów, co także wpływa to na konstrukcję domu.

Projekt rozbudowy czy projekt nadbudowy zwykle są to projekty na zamówienie, nie

ma możliwości zakupienia gotowych projektów.

Wykonujemy także inwentaryzacje stanu istniejącego , dokumentujące, w jakim stanie jest obiekt

przed wprowadzeniem zmian, a także inwentaryzacje powykonawcze, przedstawiające wynik finalny

przeróbek, zmian i udoskonaleń. Przeprojektowanie istniejącego budynku musi być udokumentowane.

Inwentaryzacja potrzebna jest także przy określaniu powierzchni domów dla banku lub dla najemcy

albo przyszłego właściciela.

Oprócz inwentaryzacji architektonicznej przeprowadamy też inwentaryzacje elewacji, a także

inwentaryzacje konstrukcyjne i inwentaryzacje instalacji .

Inwentaryzacja tworzona jest z wykorzystaniem tradycyjnych pomiarów, ale także dalmierzy oraz

fotografii i fotogrametrii.